🍐Κ1 - Που Ζουν τα Προγράμματα

Τα υπολογιστικά συστήματα χρειάζεται να περιέχουν κάποια απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να θεωρηθούν υπολογιστικά συτήματα. Αυτά είναι η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) ή Μνήμα RAM ο Αποθηκευτικός Χώρος. Όλα αυτά συνεργάζονται για την ομαλή εκτέλεση-λειτουργία των προγραμμάτων.

 

  • Η CPU λειτουργεί σαν τον «εγκέφαλο» του υπολογιστή. Εκτελεί τις εντολές του προγράμματος γραμμή-γραμμή όπως αναφέραμε προηγουμένως.
  • Η Μνήμη RAM είναι ο χώρος στον οποίο τα «μένουν» τα προγράμματά μας όσο εκτελούνται. Είναι σαν τους δίνεται η «Αυλαία» και αυτά να παίζουν τον ρόλο τους.
  • Ο Αποθηκευτικός Χώρος θεωρείται και αυτός μνήμη απλά εκεί αποθηκεύονται τα δεδομένα για μετέπειτα χρήση ή αναφορά.

 

Αυτό το βιβλίο όμως δεν έχει ως στόχο του την Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, αλλά αναφέρουμε αυτά τα βασικά γιατί θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε που «μένουν» και εκτελούνται τα προγράμματά μας. Αλλά επίσης να κατανοήσουμε και την έννοια των Μεταβλητών όπου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην δημιουργία προγραμμάτων.