🍐Ε1 - Δομή Ακολουθίας

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθουμε ότι οι υπολογιστές εκτελούν τα προγράμματα γραμμή-γραμμή. Κάθε γραμμή είναι μια εντολή για τον Υπολογιστή.

Ο Υπολογιστής ξεκινάει από την αρχή, δηλαδή την 1η γραμμή και συνεχίζει μέχρι να το τέλος των γραμμών.

Είναι σαν την ροή του νερού ενός καραρράκτη.

Αργότερα θα δούμε ότι υπάρχουν τρόποι να προσπεράσουμε ή ακόμη και να επαναλάβουμε αυτές τις εντολές. Αλλά για αυτό το κεφάλιο θεωρούμε ότι ο υπολογιστής τρέχει υποχρεωτικά μία-μία τις γραμμές του προγράμματος, χωρίς να προσπεράσει ή να επαναλάβει εντολές.

# πληκτρολογήστε τις γραμμές που βλέπετε παραπάνω print = display